NHP PRODUCTION IMPORT-EXPORT JOINT STOCK COMPANY

THE LEADING MANUFACTURER OF PP WOVEN BAGS IN VIETNAM

 • next
 • prev

List news

Online suport

Sales Support

Pictures of activities

 • BR 01
 • NHP-GM 01

Total online

People online: 22
Total online: 107536

Shareholder News

 • Báo cáo tài chính quý 3/2019

  Read more >
 • Báo Cáo Tài Chính Quý 2 Năm 2019

  Read more >
 • Giải trình chênh lệch lợi nhuận năm 2018 so với 2017 và giải trình ý kiến ngoại trừ của kiểm toán

  Read more >
 • Công văn giải trình chênh lệch lợi nhuận 2018

  Read more >

Partner