NHP PRODUCTION IMPORT-EXPORT JOINT STOCK COMPANY

THE LEADING MANUFACTURER OF PP WOVEN BAGS IN VIETNAM

 • next
 • prev

List news

Online suport

Sales Support

Pictures of activities

 • BR 01
 • NHP-GM 01

Total online

People online: 34
Total online: 507374

Shareholder News

 • Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn 2017

  Read more >
 • Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của Nguyễn Thị Mai Hương, người có liên quan cổ đông nội bộ.

  Read more >
 • Công bố bán cổ phiếu của Nguyễn Thị Mai Hương, người có liên quan cổ đông nội bộ

  Read more >
 • Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của Nguyễn Thị Mai Hương, người có liên quan cổ đông nội bộ

  Read more >
 • Công bố về việc hoãn chia cổ tức năm 2016

  Read more >
 • Thông tin giao dịch cổ đông nội bộ Nguyễn Thị Mai Hương

  Read more >

Partner