NHP PRODUCTION IMPORT-EXPORT JOINT STOCK COMPANY

THE LEADING MANUFACTURER OF PP WOVEN BAGS IN VIETNAM

 • next
 • prev

List news

Online suport

Sales Support

Pictures of activities

 • BR 01
 • NHP-GM 01

Total online

People online: 27
Total online: 923076

Shareholder News

 • Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng

  Read more >
 • Thông báo giao dịch cổ phiếu

  Read more >
 • Công bố thông tin đơn từ nhiệm Ngô Văn Phương

  Read more >
 • Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

  Read more >
 • Thay đổi kế toán trưởng

  Read more >
 • Thay đổi đơn vị kiểm toán

  Read more >

Partner