NHP PRODUCTION IMPORT-EXPORT JOINT STOCK COMPANY

THE LEADING MANUFACTURER OF PP WOVEN BAGS IN VIETNAM

 • next
 • prev

List news

Online suport

Sales Support

Pictures of activities

 • BR 01
 • NHP-GM 01

Total online

People online: 21
Total online: 662848

Shareholder News

 • Công bố thông tin BCTC quý II năm 2018

  Read more >
 • Thay đổi ĐKKD, thay đổi người đại diện theo pháp luật.

  Read more >
 • Thay đổi Tổng giám đốc

  Read more >
 • CBTT - ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN

  Read more >
 • CBTT - KẾ TOÁN TRƯỞNG

  Read more >
 • Nghị quyết Đại hội Cổ đông NHP 2018

  Read more >

Partner