NHP PRODUCTION IMPORT-EXPORT JOINT STOCK COMPANY

THE LEADING MANUFACTURER OF PP WOVEN BAGS IN VIETNAM

 • next
 • prev

List news

Online suport

Sales Support

Pictures of activities

 • BR 01
 • NHP-GM 01

Total online

People online: 7
Total online: 221435

Shareholder News

 • Gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

  Read more >
 • Báo cáo quản trị năm 2019

  Read more >
 • Thay đổi Đăng ký kinh doanh, thay đổi người đại diện theo pháp luật

  Read more >
 • Thay doi nhan su

  Thông báo thay đổi nhân sự

  Read more >

Partner