NHP PRODUCTION IMPORT-EXPORT JOINT STOCK COMPANY

THE LEADING MANUFACTURER OF PP WOVEN BAGS IN VIETNAM

 • next
 • prev

List news

Online suport

Sales Support

Pictures of activities

 • BR 01
 • NHP-GM 01

Total online

People online: 28
Total online: 107482

Shareholder News

 • Thay đổi Đăng ký kinh doanh, thay đổi người đại diện theo pháp luật

  Read more >
 • Thay doi nhan su

  Thông báo thay đổi nhân sự

  Read more >
 • CBTT bổ nhiệm ,miễn nhiệm thành viên HĐQT

  Read more >
 • Đơn từ nhiệm trần thị hằng

  Read more >

Partner